WITAJ

O mnie

Jestem lekarzem o specjalizacji w ginekologii i położnictwie. Trudne sytuacje w ginekologii i położnictwie oraz zakażenia szpitalne to moje główne zainteresowania kliniczne.


Informacje dotyczące zatrudnienia
od 2015 r. i nadal – przewodnicząca zespołu kontroli zakażeń szpitalnych GPSK od 2011 r. i nadal – adiunkt, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Wydział o Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od 2003 r. i nadal - zatrudnienie w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, ul. Polna 33, 60- 535 Poznań
Posiadane dyplomy i stopnie naukowe
2015 - zakończony kurs specjalistyczny dla lekarzy przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych. Narodowy Instytut Leków - Warszawa
2010 - specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2007 - doktor nauk medycznych; Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu „Ocena skuteczności szczepionki RESAN w immunoprofilaktyce i immunoterapii endometriozy na modelu zwierzęcym.”

2006 - magister zdrowia publicznego; Zaoczne Studia Uzupełniające z Zarządzania w Opiece Zdrowotnej/ Zdrowie Publiczne, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Podstawowe typy analiz ekonomicznych w opiece zdrowotnej”.
2002 - lekarz medycyny; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych i polskich – łącznie 92 pozycje.