WITAJ

O mnie

Jestem lekarzem o specjalizacji w ginekologii i położnictwie. Trudne sytuacje w ginekologii i położnictwie oraz zakażenia szpitalne to moje główne zainteresowania kliniczne.


Informacje dotyczące zatrudnienia
od 2015 r. do 2021 r. – przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych GPSK
od 2011 r. i nadal – adiunkt, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Wydział o Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
od 2003 r. i nadal - zatrudnienie w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka, Ginekologiczno- Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu, ul. Polna 33, 60- 535 Poznań
Posiadane dyplomy i stopnie naukowe
od 2022 r. – podjęcie studiów podyplomowych z zakresu Uroginekologii, na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2020/2021 r. - Uczestnik projektu KOLPOSKOPIA 2020: Skrining rsm w modelu HPV- zależnym na poziomie 1 – certyfikat kompetencji KLP/50 oraz na poziomie 2 – certyfikat kompetencji KLPZ/67
Od 2018 r. - uczestnik programu prowadzonego w ramach Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, Polna 33
2018r. – kurs „Zakażenia szpitalne” zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego, Warszawa
2015 r. - zakończony kurs specjalistyczny dla lekarzy przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych. Narodowy Instytut Leków - Warszawa
2010 r. - specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2007 r. - doktor nauk medycznych; Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu „Ocena skuteczności szczepionki RESAN w immunoprofilaktyce i immunoterapii endometriozy na modelu zwierzęcym.”

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych i polskich – łącznie 102 pozycje.